Voor- en nadelen videoconsult in vergelijking met consult in ziekenhuis of revalidatiecentrum

Voordelen videoconsult

 1. Niet reizen: besparing tijd, geld en energie in verband met niet hoeven reizen, ook geen parkeerproblemen
 2. Onafhankelijk van anderen: geen inzet van persoon die mee moet voor vervoer of andere hulp
 3. Wachtkamer: je hoeft niet bij een balie in de rij te staan of in een onprettige wachtkamer te zitten
 4. Plaatsonafhankelijk: praten op een door jou gekozen plek: een vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis of vanaf de werkplek, waardoor minimaal werkverzuim, of terwijl je onderweg bent, of vanaf een vakantieadres
 5. Extra deelnemers mogelijk: je kunt anderen mee laten praten, bijvoorbeeld jouw partner, een vertaler of één of meerdere zorgverleners (multidisciplinair overleg)
 6. Zinvol: voorkomen van fysieke verwijzingen die niet zinvol blijken te zijn
 7. Geldbesparing: voorkomen van duurdere zorg
 8. Modern: eigentijdse mogelijkheid van communiceren

Nadelen videoconsult

 1. Lichamelijk onderzoek: de revalidatiearts kan zelf geen lichamelijk onderzoek uitvoeren, behalve dan het kijken (inspectie) en gebruik van het gehoor. In bepaalde gevallen kun je uitleg krijgen om een test zelf uit te voeren en aan de arts te tonen. Zo nodig worden afspraken gemaakt om aanvullend lichamelijk onderzoek toch nog te verrichten, met hulp van een bij jou aanwezige zorgverlener, of door een afspraak te maken waarbij we elkaar live gaan ontmoeten. Gelukkig zijn die specifieke onderdelen van een lichamelijk onderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde niet altijd nodig om een goede diagnose te stellen en een goed advies te geven. Om dit gemis zo veel mogelijk te compenseren heeft Dorati een aangepaste benadering ontwikkeld, waarbij met inzet van jouzelf of met hulp van jouw zorgverlener een aantal testen toch ter plaatse uitgevoerd kunnen worden. Dorati blijft een professionele verantwoordelijkheid houden voor het bewaken van de grenzen van een goed hulpverlenerschap. Als een onderdeel van het lichamelijk onderzoek niet goed uitgevoerd kan worden en wel essentieel is, dan zal met jou overlegd worden hoe we daar mee omgaan. Zo nodig kijken we naar mogelijkheden om elkaar live op locatie te ontmoeten.
 2. Persoonlijk contact: een aantal mensen zal een vorm van persoonlijk contact missen.
 3. Informatie missen: anderen zijn bezorgd dat de arts bepaalde relevante informatie zal missen omdat een live beoordeling mogelijk meer informatie geeft.
 4. Techniek: waarschijnlijk zal een klein aantal mensen moeite hebben met de techniek om de videoconsult-verbinding te maken.
 5. Onwennigheid: veranderingen van wat gangbaar is zullen bij een aantal mensen weerstand oproepen.