Publicaties met dr. Antal P. Sanders als (co-)auteur

 1. Sanders AP. Platvoeten bij kinderen. [Flatfoot in children (letter)]. Ned Tijdschr Geneeskd 1989; 133 (29): 1469. Dutch. Available at: https://www.ntvg.nl/artikelen/platvoeten-bij-kinderen/ingezonden-mededelingen.
 2. Sanders AP, Lith RA van, Snijders CJ, Mulder PGH. Morton’s neuralgie: een gerandomiseerde therapie-effectstudie bij de Podotherapie. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 1992. 30 p. Project nr. 89-47, CRO-208397, Financiële ondersteuning door Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
 3. Sanders AP, Snijders CJ, Linge B van. Medial deviation of the first metatarsal head as a result of flexion forces in hallux valgus. Foot Ankle 1992; 13: 515-522. Abstract available at: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107110079201300905.
 4. Sanders AP. Hallux valgus voor en na operatie. Medische technologie op het gebied van het bewegingsapparaat. Erasmus Universiteit Rotterdam. ISBN 909005166X. p. 61.
 5. Sanders AP, Snijders CJ, Stam HJ. A method for dynamic measuring with pressure or force platforms. J Rehabil Sciences 1993; 6 (4): 114-123.
 6. Sanders AP. Report of “XIV Congreso Internacional de Podologia y Podiatria” in Zaragoza, Spain. Podosophia 1993; 2: 36-43.
 7. Sanders AP. HAV-onderzoek. Abstract of presentation at the “studiedag van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten”, Mierlo, The Netherlands, September 19, 1992. Ned Tijdschr voor Podotherapeuten 1993; 5: 27-28.
 8. Sanders AP. Het hallux valgus complex. Podopost 1993; 6: 11-17.
 9. Sanders AP. Desintegratie van de voetwortel in de diabetische voet. Podopost 1993; 7: 9-12.
 10. Sanders AP. De behandeling van posttraumatische dystrofie. Podopost 1993; 8: 36-39.
 11. Sanders AP. Morton’s neuralgie. Podopost 1993; 10: 18-25.
 12. Sanders AP. De normale voet. Podopost 1994; 7: 7-10.
 13. Sanders AP. Schouderproblemen bij hemiplegie na CVA. Revalidata 1994; 64: 12-16.
 14. Sanders AP. Afwijkingen in de loopcyclus. Podosophia 1994; 6: 27-31.
 15. Sanders AP. De ontwikkeling van de voet (I): van aap tot mens. Podopost 1995; 3: 7-10.
 16. Sanders AP. De ontwikkeling van de voet (II): van embryo tot pasgeborene. Podopost 1995; 4: 7-10.
 17. Sanders AP. De ontwikkeling van de voet (III): van kind tot volwassene. Podopost 1995; 5: 14-18.
 18. Sanders AP, Snijders CJ, Linge B van. Potential for recurrence of hallux valgus after a modified Hohmann osteotomy: a biomechanical analysis. Foot Ankle Int 1995; 16: 351-356. Abstract available at: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107110079501600607.
 19. Sanders AP. The hallux valgus complex. PhD-thesis. ISBN 9090068368. Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands, 1995. Available at: http://hdl.handle.net/1765/22053.
 20. Sanders AP. Review on request of “Effects of three different posting methods on controlling abnormal subtalar pronation. Johanson MA, Donatelli R, Wooden MJ, Andrew PD, Cummings GS. Physical Ther 1994; 74 (2): 149-161.” Ned Tijdschr Fysiother 1996; 1: 25-26.
 21. Sanders AP. Antal Sanders promoveert op hallux valgus complex. Podosophia 1996; 1: 25-29.
 22. Sanders AP. Effecten van proprioceptieve inlegzolen op houding, looppatroon, spieractiviteit en lage rugklachten. Ned Tijdschr Fysiother 1996; 2: 32-40.
 23. Sanders AP. Het hallux valgus complex, proefschrift. Orthopedische Schoentechniek 1996; 1: 22-25.
 24. Sanders AP. Promotie-onderzoek naar “ins and outs” hallux valgus complex. Roessingh bulletin 1996; 1: 8-9.
 25. Sanders AP. Proprioceptieve inlegzolen in het licht van Bourdiol. Naschrift (reaction on submitted letter). Ned Tijdschr Fysiother 1996; 3: 87.
 26. Sanders AP. Biomechanica van de voet (I): Meetmethoden. Podopost 1996; 8: 29-35.
 27. Sanders AP. Biomechanica van de voet (II): Anatomie en functie. Podopost 1996; 9: 33-36.
 28. Sanders AP. Biomechanica van de voet (III): Staan en gaan. Podopost 1996; 10: 8-12.
 29. Sanders AP. Effecten van proprioceptieve inlegzolen op houding, looppatroon, spieractiviteit, en lage rugklachten. Ned Tijdschr Fysiother 1996; 2: 32-40. Reprint of article in Acta Podologica 1996; 2: 37-45.
 30. Baal JG van, Manning HA, Wender E, Eenkhoorn DJL, Sanders AP, Lutgerink E. Protocol diabetische voetenpolikliniek, Twenteborg ziekenhuis, Almelo. Convatec, Woerden, 1997.
 31. Sanders AP. Hallux valgus chirurgie. Abstract of presentation at congress of the Netherlands Rheumatoid Arthritis Surgical Society, Nijmegen, March 21, 1997. ISBN 9067250163. p. 28-30.
 32. Sanders AP. De revalidatie-arts. Podosophia 1997; 5: 9-14.
 33. Guldemond NA, Walenkamp GHIM, Leffers P, Sanders AP, Schaper NC. Peak pressure reduction by custom made insoles from three professional groups in The Netherlands. Abstract of presentation at the 3rd Diabetic Foot Study Group, September 2001, Crieff, Scotland.
 34. Guldemond NA, Walenkamp GHIM, Leffers P, Sanders AP, Schaper NC. Reductie van verhoogde plantaire voetdruk door inlegzolen vervaardigd door representanten van 3 beroepsgroepen. Orthobode: Nederlandstalig tijdschrift voor de orthopaedie 2002; 4: 3-4.
 35. Guldemond NA, Walenkamp GHIM, Leffers P, Sanders AP, Schaper NC. Reductie van verhoogde plantaire voetdruk door inlegzolen vervaardigd door representanten van 3 beroepsgroepen. Ned Tijdschr Orthopaedie 2002; 9: 26.
 36. Oerlemans MEJ, Sanders AP, Bie RA de. Description of the impact and size of the problem of foot ulcers in patients with diabetes, peripheral arterial disease and pressure ulcers. Faculty of Medicine, Maastricht University, July 4, 2003.
 37. Maas AJBM, Sanders AP, Bovend’eerdt T, Bie RA de. Validiteit en betrouwbaarheid van de “Ankle Proprioception Meter” en de “Swaymeter”. Faculty of Health Sciences, Maastricht University, September, 2003.
 38. Hoeben BAW, Sanders AP, Bovend’eerdt T. Psychosociale risicofactoren voor de ontwikkeling van diabetische voetcomplicaties: een systematische review. Faculty of Medicine, Maastricht University, February 6, 2004.
 39. Kaus IMA, Sanders AP, Leffers P, Meijer K. Standaardisatie van in-de-schoen voetdrukmetingen in de (poli)kliniek. Faculty of Medicine, Maastricht University, March 31, 2004.
 40. Riel S van, Sanders AP, Bovend’eerdt T. Psychosociale risicofactoren voor het ontstaan van een voetulcus of een amputatie aan de onderste extremiteiten op basis van diabetes mellitus. Faculty of Medicine, Maastricht University, June 18, 2004.
 41. Sanders AP. Achillespeesverlenging werkt goed als behandeling van de diabetische voet. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148 (8): 396. Available at: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/2004103960001a.pdf.
 42. Sanders AP. Samenwerking tussen podotherapeut en orthopedisch schoentechnicus? Podosophia 2004; 2: 6-11.
 43. Sanders AP. Samenwerking tussen podotherapeut en orthopedisch schoentechnicus? Orthopedische Schoentechniek 2004; 2: 23. Available at: http://www.nvos.nl/sites/nvos/files/site19_20051027111430_Ortho_juni_2004.pdf.
 44. Sanders AP. Toch een amputatie… en wat nu? Podosophia 2004; 4: 12-7.
 45. Guldemond N, Leffers P, Sanders A, Emmen H, Schaper N, Walenkamp G. Casting methods and plantar pressure: the effects of custom made foot orthoses on plantar pressure distribution. Emed scientific meeting, Leeds, UK, August 1, 2004.
 46. Guldemond N, Leffers P, Sanders A, Emmen H, Schaper N, Walenkamp G. Clinical proficiency of Dutch podiatrists, pedorthists and orthotists regarding plantar pressure reduction. Emed scientific meeting, Leeds, UK, August 1, 2004.
 47. Sanders AP. Propriocepsis: het zoeken naar evenwicht. Podosophia 2005; 1: 22-8.
 48. Sanders AP. HMSN: een erfelijke spierziekte. Podosophia 2005; 4: 30-4.
 49. Nabuurs-Franssen MH, Sleegers R, Huijberts MS, Wijnen W, Sanders AP, Walenkamp G, Schaper NC. Total contact casting of the diabetic foot in daily practice: a prospective follow-up study. Diabetes Care 2005; 28 (2): 243-7. Available at: https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/28/2/243.full.pdf.
 50. Sanders AP, Snijders CJ, Weijers RE, Schon LC. Three-dimensional reconstruction of magnetic resonance images of a displaced flexor hallucis longus tendon in hallux valgus. J Am Podiatr Med Assoc 2005; 95 (4): 401-4. Abstract available at: https://doi.org/10.7547/0950401.
 51. Sanders AP. De effectiviteit van inlegzolen. Podosophia 2005; 6: 26-30.
 52. Guldemond NA, Leffers P, Schaper NC, Sanders AP, Nieman FHM, Walenkamp GHIM. Comparison of foot orthoses made by podiatrists, pedorthists and orthotists regarding plantar pressure reduction in The Netherlands. BMC Musculoskeletal Disorders 2005; 20(6): 61. Available at: https://doi.org/10.1186/1471-2474-6-61
 53. Guldemond NA, Leffers P, Sanders AP, Emmen H, Schaper NC, Walenkamp GHIM. Casting methods and plantar pressure: effects of custom-made foot orthoses on dynamic plantar pressure distribution. J Am Podiatr Med Assoc; 2006; 96 (1): 9-18. Abstract available at: https://doi.org/10.7547/0960009.
 54. Sanders AP. Het diagnosticeren van functionele klachten. Podosophia 2006; 2: 11-7.
 55. Sanders AP. Wetenschappelijk onderzoek bij mensen: gebonden aan talloze wettelijke eisen. Podosophia 2006; 4: 14-7.
 56. Sanders AP. Nieuwe richtlijn diabetische voet. Podosophia 2006; 5: 23-8.
 57. Guldemond NA, Leffers P, Nieman FH, Sanders AP, Schaper NC, Walenkamp GH. Testing the proficiency to distinguish locations with elevated plantar pressure within and between professional groups of foot therapists. BMC Musculoskelet Disord 2006; 1 (7): 93. Available at: https://doi.org/10.1186/1471-2474-7-93
 58. Schaper NC, Sanders AP, et al. NIV-CBO Richtlijn Diabetische voet. Utrecht: Nederlandsche Internisten Vereeniging; 2007. 124 p. Isbn 9085231426. Available at: https://www.wcs.nl/wp-content/uploads/Richtlijn_Diabetische_Voet_2007.pdf
 59. Guldemond NA, Leffers P, Sanders AP, Schaper NC, Nieman FH, Walenkamp GH. Daily-life activities and in-shoe forefoot plantar pressure in patients with diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2007; 77: 203-9. Abstract available at: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2006.11.006.
 60. Sanders AP. Voetnoten over de voetzool. Podosophia 2007; 3: 6-11.
 61. Sanders AP. Podoposturale therapie is meer dan voeten alleen. Podosophia 2007; 5: 8-14.
 62. Guldemond NA, Leffers P, Schaper NC, Sanders AP, Nieman F, Willems P, Walenkamp GH. The effects of insole configurations on forefoot plantar pressure and walking convenience in diabetic patients with neuropathic feet. Clin Biomech 2007; 22: 81-7. Abstract available at: https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2006.08.004.
 63. Lemson MS, Sanders AP, Schreurs CWM. Amputaties. In: Klinische zorg rondom de vaatpatiënt. Eds: Kitslaar PJEHM, Lemson MS, Schreurs CWM, Bergs HME. Isbn 9789031348329. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2007: 193-205. 193-205. Part of abstract and list of authors available at: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6429-9_11 and https://docplayer.nl/45768003-Klinische-zorg-rondom-de-vaatpatient.html.
 64. Sanders AP. Oefentherapie in de podotherapeutische praktijk: een evidence-based overzicht. Podosophia 2008; 1: 16-21.
 65. Sanders AP, Somers RJWM. Katalysator voor podotherapie & wetenschap. Podosophia 2008; 2: 19-21.
 66. Tol MA, Iser S, de Kort PHC, van der Nat AM, van der Zwaard BC, Faber WM, Sanders AP. Adviseren van patiënten over hallux valguschirurgie (1). Podosophia 2008; 2: 34-7.
 67. Sanders AP. Patiënttevredenheid hangt samen met de verwachting van de zorg. Podosophia 2008; 4: 30-3.
 68. Sanders AP, Guldemond NA. Orthopedische zorg innovatie: een voetpad naar state of the art. Podosophia 2008; 5: 16-19.
 69. Guldemond NA, Leffers P, Walenkamp GHIM, Schaper NC, Sanders AP, Nieman FHM, Van Rhijn LW. Prediction of peak pressure from clinical and radiological measurements in patients with diabetes. BMC Endocr Disord 2008; 8:16. Available at: https://bmcendocrdisord.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1472-6823-8-16.
 70. Sanders AP. Plantaire druk, diabetes en therapeutische inlegzolen. Podosophia 2009; 2: 8-13.
 71. Sanders AP, Guldemond NA, Leffers P, Schaper NC, Nieman FHM, Walenkamp GHIM. Comparisons of foot orthoses made by podiatrists, pedorthists and orthotists regarding plantar pressure reduction [abstract]. Revalidata 2009; 148: 10.
 72. Sanders AP. Diabetische voetproblemen in een Europees perspectief. Podosophia 2009; 3: 8-13.
 73. Sanders AP. Onderzoeksprogramma Katalysator: stand van zaken. Podosophia 2009; 4: 14-7.
 74. Sanders AP. Pijnlijk MTP1-gewricht in uw praktijk. Podopost 2009; 10: 16-9.
 75. Sanders AP. Hallux valgus: vragen en antwoorden (1). Podopost 2010; 1: 14-7.
 76. Sanders AP. Hallux valgus: vragen en antwoorden (2). Podopost 2010; 2: 16-9.
 77. Sanders AP. De verlamde voet (1). Podopost 2010; 6: 14-7.
 78. Sanders AP. De verlamde voet (2). Podopost 2010; 7: 36-9.
 79. Sanders AP. De verlamde voet (3). Spasticiteit en pedicurebehandeling. Podopost 2010; 9: 40-3.
 80. Sanders AP. Waardevolle inzichten in voetproblemen bij reumatoïde artritis. Podosophia 2010; 1: 18-21.
 81. Sanders AP. ‘Katalysator’ research in podiatry. Podosophia 2010; 2: 26-9.
 82. Sanders AP. ‘Katalysator’ onderzoek in podotherapie. Podosophia 2010; 2: 32-5.
 83. Boerrigter M, te Molder F, van der Sanden C, Sanders A. Positieve resultaten tevredenheidsonderzoek. Podosophia 2010; 4: 32-5.
 84. de Waal S, Fuit L, Schoenmaker W, van Ooijen L, Kessels A, ten Hag-Berning M, Siebring A, Sanders A. Welke gezondheidsproblemen ziet de podotherapeut? Podosophia 2011; 5: 14-7.
 85. Pero M, Stoeldraaijers L, Carolina R, Hermkes P, Elders P, Sanders A. Patient delay en professional delay. Podosophia 2011; 6: 14-9.
 86. Diepenmaat M, van Kessel M, Hiddink W, Vreeswijk A, van Haaren M, Niessink P, Sanders A. Reproduceerbaarheid dorsaalflexiemeting MTP1-gewricht. Podosophia 2011; 6: 24-9.
 87. Sanders AP, Stoeldraaijers LGMC, Pero MWM, Hermkes PJ, Carolina RCA, Elders PJM. Patient and professional delay in the referral trajectory of patients with diabetic foot ulcers. Diabetes Res Clin Pract 2013; 102 (2): 105-111. Abstract available at: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2013.09.016.
 88. Fiolet JFBM, Sanders AP, et al. Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera. Provoet. Veenendaal, The Netherlands: Revised version, 2013 June. Available at: https://mijn.provoet.nl/zorgverleners/multidisciplinaire-samenwerking-diabetes.
 89. Janssen DMC, Sanders AP, Guldemond NA, Hermus J, Walenkamp GHIM, van Rhijn LW. A comparison of hallux valgus angles assessed with computerized plantar pressure measurements, clinical examination and radiography in patients with diabetes. J Foot Ankle Res 2014; 7(33). Available at: https://doi.org/10.1186/1757-1146-7-33.
 90. Schaper NC, Sanders AP, et al. Richtlijn Diabetische voet [Internet]. Nederlandse Internisten Vereniging. Utrecht, The Netherlands: 2017 July 1. Available at: https://www.richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_voet/startpagina_diabetische_voet.html
 91. Sanders AP. Richtlijn diabetische voet; een spannende update. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde 2018; 2: 37-40. Available at: pages 95-98 (renumbered version); https://revalidatiegeneeskunde.nl/sites/default/files/attachments/Wetenschap/NTR/2018/ntr_2018-2_totaal_aangep._nummering.pdf.
 92. Tenten-Diepenmaat M, van der Leeden M, Vliet Vlieland TPM, Dekker J, RA Foot Expert Group (Sanders AP included). Multidisciplinary recommendations for diagnosis and treatment of foot problems in people with rheumatoid arthritis. J Foot Ankle Res 2018; 11:37. Available at: https://doi.org/10.1186/s13047-018-0276-z.

Publicaties met materiaal van Antal P. Sanders

 1. Conclusions from “Sanders AP, Snijders CJ, Linge B van. Medial deviation of the first metatarsal head as a result of flexion forces in hallux valgus. Foot Ankle 1992; 13: 515-22.” Described in review: Lehman DE, Smith RW. Forefoot disorders. Current Opinion in Orthopedics 1994; 5 (III): 8-13.
 2. Two illustrations from original work of A.P. Sanders shown and described in: Snijders CJ. Gaan en staan; schoenen. In: Biomechanica van het spier-skeletstelsel. Grondslagen en toepassingen. Eds: Snijders CJ, Nordin M, Frankel VH. Uitgeverij Lemma bv, Utrecht, 1995: 488-9.

Publicaties met Antal P. Sanders als redacteur

 1. Gebruiksaanwijzing verbandschoen. Patiëntinformatiebrochure. Academisch ziekenhuis Maastricht, 1999.
 2. Revalidatie-dagbehandeling. Patiëntinformatiebrochure. Academisch ziekenhuis Maastricht, 2000.