Klachtenregeling en geschilleninstantie (voor solistenpraktijk)

Onderstaande informatie heeft alleen betrekking op de diensten die via de solistenpraktijk worden verleend.

Klachtenregeling

Jouw zorgverlener heeft je ingelicht over zijn/haar klachtenregeling. Deze klachtenregeling is jou overhandigd, of ligt in de wachtruimte, of vind je op de website van de zorgaanbieder.

Meestal verloopt het contact met jouw zorgverlener zonder problemen. Maar soms gaat er iets mis. Denk aan een behandeling die niet volgens plan verloopt, of je bent niet tevreden over de geleverde zorg.

In gesprek gaan

In dat geval ga je eerst in gesprek met jouw zorgverlener. Het kan namelijk zijn dat er een misverstand is en jouw zorgaanbieder kan je daarover meer uitleg geven. Maar ook als er iets mis is gegaan stellen veel zorgverleners het op prijs als je jouw bedenkingen uit. Zij leren er van en kunnen daarmee in de toekomst hun zorg verbeteren. Doe dit echter op tijd voordat de emoties te hoog zijn opgelopen.

Werkwijze gesprek met de zorgverlener

Neem iemand mee

Het kan handig zijn om iemand mee te nemen als je jouw gesprek met jouw zorgaanbieder aangaat. Zo iemand kan jou aanvullen, of het gesprek namens jou voeren. Zodat het gesprek minder geëmotioneerd verloopt en alles op tafel gelegd kan worden.

Maak een aparte afspraak

Maak een afspraak met jouw zorgverlener voor een gesprek en geef kort aan dat er voor jou onduidelijkheden zijn die je nader toegelicht wilt zien. Zo kan jouw zorgverlener zich voorbereiden op het gesprek. Een zorgaanbieder mag je niets in rekening brengen voor de tijd die hij/zij aan de klacht besteedt.

Doel van het gesprek

Wat wil je bereiken met het gesprek? Wil je jouw verhaal kwijt, wil je een excuus ontvangen of voorkomen dat dit nog meer mensen in de toekomst overkomt? Schrijf dit op en bespreek het met diegene die je eventueel vergezelt.

Laat een verslag maken

Sluit jouw gesprek af met het verzoek dat de zorgverlener een verslag maakt van het gesprek. Je weet dan of de zorgverlener je goed begrepen heeft. Bij eventuele onduidelijkheden kan je dan meteen nog even contact met hem/haar opnemen. Spreek ook af dat jouw zorgaanbieder je op de hoogte houdt.

Klachtenfunctionaris

Wil je het gesprek om de een of andere reden niet aangaan, of is het gesprek niet naar jouw tevredenheid verlopen? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris (hier lees je meer over de klachtenfunctionaris).

Geschilleninstantie

Aangesloten bij geschilleninstantie de Stichting Klachtenregeling.nl

Kom je er ook niet uit met een klachtenfunctionaris? Het kan voorkomen dat naar jouw mening, jouw klacht/probleem dan nog niet is opgelost. Jouw klacht is dan een ‘geschil’ geworden. Je hoeft dan niet meteen naar de rechter te stappen. Dan kun je jouw geschil voorleggen aan een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dorati is aangesloten bij de geschilleninstantie ‘Stichting Klachtenregeling.nl’. Deze instantie is erkend door het ministerie van VWS onder de naam Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieder.

Procedure aanmelding bij klachtenfunctionaris of geschilleninstantie

Op de website www.klachtenregeling.nl vind je uitgebreide informatie over de procedure voor het aanmelden van een klacht/probleem voor behandeling door de klachtenfunctionaris of een geschil door de geschilleninstantie. Via die website kun je je ook daadwerkelijk aanmelden.

Hieronder staat het stroomschema met de te volgen stappen van de klachtenregeling.

Stroomschema van de te nemen stappen van de klachtenregeling

Hieronder kun je het reglement van de geschilleninstantie lezen (klik op de link) of downloaden (klik op ‘Download’).